Hei, olen Satu.

Olen Järvenpään Vihreiden kuntavaaliehdokas kevään 2021 vaaleissa. Julkaisen näillä sivuilla ajatuksiani minulle tärkeistä näkökulmista, kaupungin kestävän kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista, sekä kuntavaalien alla ajankohtaisiksi nousevista aiheista.

Kiitos luottamuksesta!

Saavutin vaaleissa puolueemme ensimmäisen varavaltuutetun paikan 123 äänellä. Valtavan suuri kiitos jokaisesta minulle osoitetusta äänestä – on ilo ja kunnia päästä mukaan vaikuttamaan varavaltuutettuna sekä mahdollisten muiden luottamustehtävien parissa.

Nämä sivut jäävät elämään blogina, johon jatkossakin jaan ajatuksiani kaupunkikehittämisestä sekä osallisuudestani Järvenpään kuntapolitiikkaan.

Tutustu näkökulmiini:


Tavoitteena tarpeenmukainen kaupunki

Ketä kaupunkimme palvelee? Tilastojen, virkamiesten tai esimerkiksi markkinointilauseiden sijaan kaupungin tärkein tehtävä on palvella asukkaitaan. Tämän vuoksi asukkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen tulee olla myös yksi kaupunkikehityksen ja palveluidemme mitoittamisen lähtökohdista. Millaiset palvelut tarvitsemme? Jokainen lapsi tarvitsee laadukasta ja turvallista opetusta ja varhaiskasvatusta Jokainen koululainen tarvitsee riittävää ja ennaltaehkäisevää tukea sekä oppimisrauhan Jokainen kaupunkilainen…

Oma kaupunki kullan kallis

Järvenpään Vihreiden vaalilehti jaettiin viikonloppuna mainosjakelussa Järvenpääläisiin koteihin. Lehdestä saa mainion kuvan siitä monipuolisesta osaamisesta, mitä ehdokasjoukkomme on valmis tarjoamaan kaupunkimme hyväksi. Mikäli et ole mainosjakelun piirissä, kannattaa lehden sähköinen versio lukaista täältä: https://www.jarvenpaanvihreat.fi/wp-content/uploads/2021/05/Jarvenpaan_Vihreiden_vaalilehti2021.pdf Jokaisella ehdokkaalla oli mahdollisuus kirjoittaa lehteen pituudeltaan rajattu kirjoitus itselleen tärkeästä aiheesta. Koska tekstin sallittu pituus oli auttamatta liian lyhyt, laajennan…

Arvomme päätösten taustalla

Millaisia asioita arvostat omassa elämässäsi? Kuinka ne näkyvät omassa elämässäsi? Samaa joudumme ja saamme pohtia myös kaupunkimme kehittämisessä. Millainen imago ja arvopohja Järvenpäällä on? Kuinka sen tulisi näkyä kaupunkimme päätöksissä ja toiminnassa? Haluan itse nähdä Järvenpään sopivan kokoisena kaupunkina, joka kuuntelee asukkaitaan, mahdollistaa hyvän ja kestävän arjen kaikille yhdenvertaisesti, ja kantaa vastuunsa – niin ympäristön,…

Haluatko kuulla lisää? Tilaa ilmoitus uusista julkaisuista sähköpostiisi: